Dokumenty


Domovní řád

Stanovy platné
do 30.06.2014

Stanovy platné
od 30.06.2014

Notářský zápis
stanov BD

Účetní rok 2021


Zjednodušená rozvaha
za rok 2021

Výkaz zisku a ztráty
za rok 2021

Účetní rok 2017


Zjednodušená rozvaha
za rok 2017

Příloha k DPPO
za rok 2017

Účetní rok 2015


Zjednodušená rozvaha
za rok 2015

Příloha k DPPO
za rok 2015

Výkaz zisku a ztráty
za rok 2015

Účetní rok 2014


Rozvaha
za rok 2014

Zjednodušená rozvaha
za rok 2014

Zápis z výroční
členské schůze 26.3.2015

Výkaz zisku a ztráty
za rok 2014

Výroční zpráva
za rok 2014

Výsledovka
za rok 2014